Anivedutudes Arorergmat

Léčba nemocí v tradiční čínské medicíněPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Vladimir Georgijevič NačatojKniha přináší podrobný popis léčby vybraných onemocnění za pomoci receptur tradiční čínské medicíny, v některých případech včetně akupunktury. Každá receptura je zevrubně rozebrána z pohledu různých variant a doplňujících ingrediencí, které je třeba použít při konkrétních projevech a vývoji nemoci. Zcela unikátní je celková koncepce monografie. Je zde podán všeobecný popis syndromů a patologií podle TČM s metodikou léčení hlavních orgánů a systémů, jiná kapitola se věnuje praktické léčbě pacienta podle potíží, s nimiž přichází k lékaři (kašel, dušnost, nespavost, bušení srdce apod.). Další kapitola uvádí diagnózy stanovené moderní západní medicínou, jako je ischemická choroba srdeční, revmatoidní artritida, nespecifická ulcerózní kolitida, chronická glomerulonefritida, poruchy menstruačního cyklu, chronická prostatitida a další, přičemž vysvětluje, jak na nemoc nahlížet z pohledu tradiční čínské medicíny a jaké jsou možnosti léčby prostředky tradiční čínské medicíny. V závěru knihy je uveden výčet veškerých uvedených ingrediencí v přepisu pinyin, v původních čínských znacích, i s latinským názvoslovím. Kniha je určena odborné veřejnosti zajímající se o metody tradiční čínské medicíny, lékařům-specialistům a vyškoleným terapeutům v oboru tradiční čínské fytoterapie a akupunktury, specialistům v oboru reflexní terapie a v neposlední řadě také samotným pacientům. Čtenář dostává komplexní a srozumitelný návod, jak porozumět vzniku a vývoji chorob na základě synergického přístupu spojujícího zkušenosti tisícileté medicíny s moderním přístupem k léčbě vybraných nemocí a potíží....celý text


Hledáte knihu Léba nemocí v tradiní ínské medicín od Vladimír Georgijevi Naatoj? Rychlá a výhodná doprava od 29 K Skvlý výbr knih deskových her a dárk. Praktická lieba pacienta poda aktuálnych akostí. Kupte knihu Léba nemocí v tradiní ínské medicín od Vladimír G. Parametr Fanuc 1241. Kadá receptura je zevrubn rozebrána z pohledu rzných variant a doplujících ingrediencí které je teba pouít pi konkrétních projevech a vývoji nemoci.


Nemoci Podle Čínské Medicíny

Primární vzdělávání s QTS Londýnem. Kniha Léba nemocí v tradiní ínské medicín pináí podrobný popis léby vybraných onemocnní za pomoci receptur tradiní ínské medicíny v nkterých pípadech vetn akupunktury. Vladimír Grigorjevi Naatoj. Uivatelské hodnocení a recenze na Kniha Léba nemocí v tradiní ínské medicín. ínská medicína vyléí pomocí bylin správné stravy . Podrobný popis lieby niektorých ochorení s pomocou receptúr TM kadá receptúra je podrobne rozobratá. Georgijevi Naatoj Vladimír. Diagnostika podle syndrom TM popis symptom . Léba nemocí v tradiní ínské medicín autor Naatoj Vladimír Georgijevi Tradiní ínská léebná masá autor Meng Alexander Atraktivní bydlení autor erníková Helena Dtské zdraví autor Flaws Bob ínské tradiní vdní z pohledu západu autor Bílková Jitka. Informace hodnocení a komentáe k Léba nemocí v tradiní ínské. Audioknihy Dalí Odborná a nauná literatura Zdravý ivotní styl Alternativní medicína léitelství Léba nemocí v tradiní ínské medicín. Vodní tanečnice dymify. Milo Vymazal Léba nemocí v tradiní ínské medicín Autor Vladimír Grigorjevi. KONZULTACE LÉBA PORADENSTVÍ. Léba nemocí v tradiní ínské medicín prof. Zajímavá cena54. Nejlepší mateřské školy v Thane West. Hostae v Klatovech p.o. Knihy v anglitin. Www.ebook.gov.bd Class 8 anglická verze.

Heidelberg University Awardance Case 2020.


Levné PDF knihy Léčba nemocí v tradiční čínské medicíně PDF. E-knihy vydajte si knihu Vladimir Georgijevič Načatoj.

Čínská Medicína Podle Nemocí