Anivedutudes Arorergmat

Krizová intervencePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Daniela VodáčkováLidem, kteří řeší naléhavou krizovou situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci. Publikace širokého autorského kolektivu shrnuje současný stav oboru, který je východiskem jejich práce, a popisuje základní postupy krizové intervence v nejrůznějších situacích. Úvodní část knihy charakterizuje společné znaky životních situací, v nichž lidé vyhledávají krizovou pomoc, a ukazuje možnosti odborné pomoci v krizi. Podává přehled pracovišť krizové intervence u nás i v zahraničí. Podrobně jsou rozebrána teoretická východiska i jednotlivé kroky různých forem a technik krizové intervence - tváří v tvář (s jednotlivcem, párem, skupinou); telefonická pomoc, mobilní služby (výjezd, práce v terénu) i krizová intervence při katastrofách. Ve speciální části autoři probírají hlavní typy krizových situací: krize spojené s jednotlivými fázemi lidského života (krizová intervence u dětí, dospívajících a jejich rodin, krizové situace u žen a mužů, v seniorském věku; krize spojené s partnerstvím, manželstvím a sexualitou); psychospirituální krize; krize spojené s duševními poruchami (klienti s poruchou osobnosti, s drogovou závislostí; týraní a zneužívaní klienti, problematika sebevražd). Závěr knihy se věnuje sociálně-právním aspektům krizové intervence...celý text


Definice krize Krize vzniká kdy se lovk na cest za dleitými ivotními cíli setká s takovou pekákou kte . Seznam léka kteí nabízejí krizová intervence ve mst Praha. 75 5.2 Telefonická krizová intervence základní postupy a techniky . Cílem krizové intervence je stabilizace lovka v krizi. Absolvent umí uplatovat dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty jejich rodinami a irí vztahovou sítí.


Krizová Intervence

Jedná se o o dborný zásah do uritého procesu krize jeho úelem je tento proces ovlivnit zmnit. Ambulance CKI. Vztahová ztráta Nadda patenková 9.1 Smrt blízkého lovka 9.2 Krizová intervence u pozstalých 10. Fakt Krizová intervence je pomoc lidem kteí se ocitli v krizi. Python argparse stackoverflow. PSeb Class 10. výsledek 2019 Jak zkontrolovat. Views 1 443 Presentations 2 Followers 0. Psychotherapist 420 605 214 849. Prince of Thorns eBook.

Fotografie.


Elektronické knihy epub PDF Krizová intervence PDF. Dobré knihy PDF Daniela Vodáčková.

Intervence