Anivedutudes Arorergmat

Dobyvatel světa: Válečná anabáze Alexandra VelikéhoPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Karel RichterNovinka o Alexandrovi Velikém se od většiny jiných publikací, zasvěcených tomuto tématu, liší tím, že její autor se nespokojuje pouze s odbornou dějepisnou výpovědí o velikých a někdy téměř nadlidských činech mladého makedonského krále, který porážel své řecké, perské i indické odpůrce v bitvách, jejichž vítězné zakončení se zdálo nemožné. S hlubokým prožitkem historických fakt barvitě líčí Alexandra v přesvědčivě životné podobě jako člověka neobyčejně schopného, vynikajícího silou, moudrostí i velkorysostí svých plánů na dobytí světa a vytvoření veliké říše blahobytu a rovnosti národů, ale dokáže jej stejně tak postihnout ve slabých chvilkách lidské nedokonalosti, nemoudrých rozhodnutí, pochybností, přehmatů i zavrženíhodných skutků. Nabízí také čtenáři možnost proniknout do Alexandrových nejintimnějších prožitků a citových vzplanutí, umožňuje vidět ho ve věrohodném prolínání nadprůměrných schopností, vyvěrajících z jeho mimořádné fyzické i duševní vyspělosti a vzdělanosti, a zhoubných sklonů, vzkypění vášní, a nakonec i v citovém vzplanutí veliké lásky, která mu umožňuje povznést se nad pouhé tělesné rozkošnictví. Hrdina je velký starověký vojevůdce a vladař, ale zůstává člověkem ve vší úplnosti lidské podstaty, i když sám začínal s rostoucími úspěchy podléhat samolibému přesvědčení, že je bohem. Z tohoto omylu jej vyvedla až předčasná smrt. Kniha je beletrizovaným vylíčením dramatických událostí zrodu makedonského království, jehož mocenský vzestup dovršil král Filip II. Makedonský svými výboji do sousedních knížectví a nakonec i ovládnutím Řecka, jež sjednotil v rámci Korintského spolku k plánovanému tažení proti Persii. Těsně před odchodem do války byl však při svatbě své dcery Kleopatry zavražděn příslušníkem své tělesné stráže. Kdo stál za tímto atentátem není dodnes spolehlivě objasněno. Podezírána byla i zavržená královna Olympia, matka Alexandra, následníka trůnu, kterého Filip počal zatlačovat do pozadí, a sám Alexandr, jemuž Filipova smrt otevřela cestu k moci. Kniha zobrazuje cestu Alexandra I. Makedonského k ovládnutí celé perské říše a sleduje jeho vzrušující osudy až k okamžikům náhlé smrti....celý text


SDÍLEJ POPIS. Boston Public Library Knihovna karta. Novinka o Alexandrovi Velikém se od vtiny jiných publikací zasvcených tomuto tématu lií tím e její autor se nespokojuje pouze s odbornou djepisnou výpovdí o velikých a nkdy tém nadlidských inech mladého makedonského. Nakladatelství. Veobecné a ostatní Autor Richter Karel Anotace Novinka o Alexandrovi Velikém se od vtiny jiných publikací zasvcených tomuto. Snowy Day Film YouTube.


Filip Ii Makedonský

Dobyvatel svta. Terapeutické rekreační stáže s bydlením. Makedonského k ovládnutí celé perské íe a sleduje jeho vzruující osudy a k okamikm náhlé smrti. títky alexandr veliký antika helénismus. 20 SKC Souborný katalog eské republiky CASLIN Podrobnjí informace a odkazy do knihoven naleznete v online katalogu For more information. Nakupujte Eknihy online. Polozapomenuté války sv. Válená anabáze Alexandra Velikého 2010. Pidat do poliky. Makedonského. Dobyvatel svta Válená anabáze Alexandra I. Profesionální fotografický institut. Makedonského Novinka o Alexandrovi Velikém se od vtiny jiných publikací zasvcených tomuto tématu lií tím e její autor se nespokojuje pouze s odbornou djepisnou výpovdí o velikých a nkdy tém nadlidských inech mladého makedonského krále. Mete srovnávat produkty ze stovky eshop.5 Hodnocení 100309 KSklademDobyvatel svta válená anabáze Alexandra Velikéhohttpsknihovny.czrecordKnihovny pod jednou stechou.

Zdarma online kurz ADHD s certifikátem.


Ako získať a čítať elektronické knihy? Dobyvatel světa: Válečná anabáze Alexandra Velikého PDF. Knihy v PDF Karel Richter.